Si el teu hotel no està adaptat, estàs perdent a moltíssims clients

Una dada per a la reflexió: 6 de cada 10 persones descarten destinacions de vacances que li resultaven d’interès, però les dificultats del qual d’accessibilitat (transport, vies públiques, hotels…) li impedien visitar-los amb normalitat. I un altre no menys important: un 25% de les persones amb mobilitat reduïda inverteix més de 4.000 euros anuals en viatges, percentatge que…