Tipus d’ascensors – Tipus d’elevadors

L’ascensor modern és en gran part un producte del segle XIX. La majoria dels elevadors d’aquest segle eren accionats per una màquina de vapor, ja fos directament o mitjançant algun tipus de tracció hidràulica. Avui en dia hi ha tres tipus principals d’ascensors segons el seu sistema de tracció: Ascensors Electromecànics: En aquest tipus d’ascensors, la tracció…