La Federació Espanyola d’Ascensors presenta informes per a optar als fons europeus

La Federació Empresarial Espanyola d’Ascensors (FEEDA) ha elaborat tres informes socioeconòmics relatius a tres dels elements més rellevants del Sector de l’elevació: accessibilitat, estalvi energètic i digitalització, en els quals justifica la necessitat que la ciutadania renovi les seves instal·lacions, i que han estat presentats al programa ‘Next Generation’ de la Unió Europea i al Pla de Recuperació…