Es tracta d’un ascensor de baixa velocitat instal·lat en una casa unifamiliar de Cardona. La instal·lació s’ha realitzat aprofitant al màxim l’ull de l’escala, unint el pàrquing amb la terrassa. L’estructura, d’aparença minimalista, és panoràmica, d’acer, folrada en inox gris opac.

La cabina DOMOS PANORÀMIC, aprofita tot l’espai que li proporciona el tancament atès que el motor la desplaça des de dalt. Les portes estan d’acord amb la resta de l’equip. Són portes inox amb acabat complet de la fulla en vidre.

En resum, màxim aprofitament de l’espai i extraordinària estètica.