Introducció

L’escala elevadora FlexStep és una solució ideal per pujar i baixar d’un pis a un altre sense assistència, ja que els atorga accessibilitat òptima i il·limitada a persones amb dificultats de moviment o en cadira de rodes.
Es tracta d’un concepte diferent, que harmonitza perfectament amb l’entorn, amb un disseny bonic i estètic. No interfereix amb els llocs de pas, ja que és una escala que és capaç de modificar-se automàticament, per transformar-se en una plataforma d’elevació vertical tan sols prement un botó.

Descripció

L’escala elevadora FlexStep està construïda en acer, i els graons i baranes es poden fer d’alumini o fusta amb diversos acabats. La seva versatilitat permet adequar-la a un ampli ventall de mesures i dissenys per a la seva integració a l’entorn arquitectònic.
Disposa de diversos elements que garanteixen la seguretat: sistema anticaiguda, sistema per no enganxar-, detecció d’incidències i sensors antiobstacles. Si s’activa algun d’aquests sensors de seguretat, la màquina es pararà immediatament i sonarà una alarma. També inclou un sistema a prova de fallades de la xarxa elèctrica.
L’escala és elevada per mitjà de 4 columnes que es mouen de forma sincronitzada i que asseguren un moviment suau i confortable. Així mateix, compta amb una botonera de pulsació constant que es controla directament des de la plataforma.
La FlexStep es caracteritza per la seva reduïda grandària i per incorporar una rampa automàtica que al seu torn fa de topall a la cadira de rodes, la qual cosa evita sortides accidentals de la plataforma en el procés d’elevació o de descens. També es destaca per comptar amb versions aptes per a la seva instal·lació tant en ambients interiors com en exteriors.
Torna a la posició inicial d’escala quan cap control és activat durant un minut.

També inclou les següents característiques opcionals:

  • Barrera de seguretat per prevenir caigudes des del nivell superior durant l’ascens/descens de la plataforma.

  • Comandament a distància.

  • Models de 3, 4, 5 o 6 escalons.

Informació tècnica


  1. Construcció en acer.

  2. Alçada elevació fins a 1250 mm.

  3. Càrrega màxima: 250 kg o dues persones.

  4. Corrent: 230 V – 10 A.

Opcionals

  1. Barrera de seguretat per prevenir caigudes des del nivell superior durant l’ascens/descens de la plataforma.

  2. Comandament a distància.


Vídeo demostratiu

Sol·liciti pressupost

Seccions

Fotos del producte

Fotos d’Obres realitzades