Benvingut al canal de denúncies de “Ascensors F. Sales SL” (d’ara endavant Ascensors Sales), creat amb la finalitat que clients, proveïdors, empleats o directius relacionats amb Ascensors Sales pugui comunicar qualsevol possible irregularitat o incompliment relacionat amb males pràctiques financeres, comptables, comercials o de compliment normatiu comeses per empleats o societats del grup, i que siguin o puguin ser constitutives de delicte, o bé, que suposin o puguin suposar una vulneració del Codi d’Ètica i Conducta o de la normativa interna d’Ascensors Sales.

En aquest sentit, Ascensors Sales garanteix expressament la confidencialitat per a totes aquelles persones que utilitzin aquest canal de denúncies.

Totes les denúncies comunicades seran analitzades i avaluades per l’Oficial de Compliment (“Compliance Officer”), en coordinació amb el Comitè d’Ètica de l’empresa, i seguiran els procediments aprovats per Ascensors Sales a aquest efecte, els quals, en tot moment estaran actualitzats i a la disposició dels interessats en la pàgina web corporativa, apartat “Canal de Denúncies”.

  • Nom i dades de contacte del denunciant i la seva vinculació per a facilitar l'anàlisi i seguiment de la denúncia.
  • Escrigui amb el major detall possible la irregularitat que desitja denunciar.
  • Identificació de les persones involucrades amb el comportament denunciat o amb coneixement.
  • Moment en què va ocórrer o ha estat passant el fet.
  • Quantificació, sempre que sigui possible, de l'impacte del fet denunciat sobre els estats financers.
  • Aportar, si es considera necessari, documents, arxius o una altra informació que s'estimi rellevant per a l'avaluació i resolució de la denúncia.
  • Max. file size: 16 MB.
    Si compta amb alguna prova que pugui adjuntar, faci-ho aquí.