Muntalliteres d’Ascensors Sales: la més avançada tecnologia aplicada al sector sanitari

Està buscant seguretat, precisió, funcionalitat i comoditat? Aquí trobarà totes aquestes característiques i molt més.

Els nostres muntallits i muntalliteres estan especialment dissenyats per a oferir la major capacitat de resposta en un sector tan delicat com ho és el de la salut. Aquests equips compten amb cabines més àmplies i funcionen mitjançant un sistema hidràulic o elèctric, segons la quantitat de pisos, la capacitat de càrrega o les necessitats específiques de la clínica, l’hospital o la residència en particular.

Oferim elevadors que s’adaptaran perfectament a les seves instal·lacions, i vostè podrà triar models en funció de diversos factors, com l’ús que es farà de l’aparell o l’espai disponible. Comptem amb una àmplia varietat d’acabats i decoracions, així com d’accessoris i complements, entre els quals triar per muntar l’ascensor muntalliteres segons les seves preferències.

Característiques

 • Sistema elèctric (fins a 1,6 m/s) o hidràulic (fins a 1 m/s).
 • Velocitat fins a 1,6 m / s (sistema elèctric) o fins a 1 m/s (sistema hidràulic).
 • Instal·lació amb o sense cambra de màquines.
 • Sistema elèctric: Màquina amb o sense reductor (gearless, síncrona d’imants permanents).
 • Tracció directa (1:1) o indirecta (2:1).
 • Càrrega màxima: 26 persones / 2000 kg.
 • Recorregut màxim: 45 m.

Informació tècnica

CONDICIONS QUE HAN DE REUNIR ELS ACCESSOS A l’ARMARI DE MANIOBRA

 • Els armaris de maniobra es col•locaran, sempre que sigui possible, a l’última planta, al costat de la porta d’accés, (podent-se ficar en algun cas excepcional a qualsevol lloc que no estigui gaire allunyat però amb comunicació amb el buc).
 • Els accessos a l’armari han de poder ser il•luminats mitjançant dispositius elèctrics instal•lats permanentment.
 • Els accessos a l’armari han de tenir com a mínim una altura de 2 m i una amplada de 0,7 m.
 • Per accedir a l’armari no es podrà passar per cap local privat.
 • Les portes de l’armari seran metàl•liques.

CONDICIONS QUE HA DE REUNIR L’ARMARI DE MANIOBRA

 • Davant de l’armari ha haver-hi una distància horitzontal, lliure d’obstacles, de 70 x 70 cm.
 • L’armari de maniobra ha d’estar suficientment il•luminat (200 lux mínim).
 • L’armari acostuma a estar dividit en 3 parts, una de potència, una de maniobra i una altra de socors.
 • El circuit de força, el d’enllumenat de cabina i el d’enllumenat de buc seran independents entre si.
 • A l’armari de maniobra s’instal•laran els següents elements (com a mínim):
 • Magnetotèrmic i diferencial de força.
 • Magnetotèrmic i diferencial per a llum de cabina.
 • Diferencial i dos magnetotèrmics per a llum de buc i llum d’armari i endoll.
 • Interruptor commutat per a llum de buc i una presa de corrent.
 • S’haurà de portar fins a l’armari una línia de telèfon amb la seva roseta.

CONDICIONS QUE HA DE REUNIR EL BUIT DE L’ASCENSOR

 • El buc no pot ser utilitzat per cap instal•lació aliena a l’ús del mateix.
 • Les parets, sostre i terra del buc estaran construïts amb materials incombustibles i duradors.
 • La distància entre el terra acabat de l’última planta i el sostre del buc serà de 3,6 m com a mínim, essent aconsellable deixar més de 3,8 m.
 • La ventilació del buc ha de donar a l’exterior amb una superfície mínima de l’1 % de la superfície del buc.
 • La profunditat del fossat estarà compresa entre 1,2 i 1,3 m, amb solera de formigó i impermeabilitzat.
 • Sobre les portes de replà de l’ascensor es col•locarà un llum que garanteixi 50 lux a nivell de terra.
 • A la planta per on s’hagi d’entrar el material al buc s’haurà de deixar tot l’ample del buc obert i una altura mínima de 3 m.
 • Un cop col•locades les portes de replà s’haurà d’enllaçar la part superior d’una amb l’estrep de la superior, formant a tot l’ample de la porta una superfície llisa.
 • Per damunt de l’última parada, el client haurà de col•locar les biguetes necessàries per al suport de la bancada de la màquina i les que serveixen d’ajuda al muntatge. Es col•locaran on ho indiqui l’ascensorista, recolzades sobre forjats o maons massissats perquè suportin 3000 kg de càrrega.

Hidràulic

Ample cabinaFons CabinaAmple BucFons BucPas Lliure
13 pers./1000 kg1100210016002500900
17 pers./1275 kg12002300175027001000

Elèctric

Ample cabinaFons CabinaAmple BucFons BucPas Lliure
13 pers./1000 kg1100210018502500900
17 pers./1275 kg12002300205027001000

No dubti en consultar-nos per models o mesures especials. Tots els nostres productes estan fabricats d’acord amb les més estrictes normes de seguretat europees.

Ascensors Sales és la solució definitiva

Pot pensar-ho i analitzar-ho quantes vegades sigui necessari, i la conclusió sempre serà la mateixa: només en Ascensors Sales trobarà els productes que milloraran la seva qualitat de vida pel preu més competitiu del mercat. Amb nosaltres, vostè obtindrà:

Confort

Seguretat

Qualitat

Estalvi

Els nostres ascensors són la solució ideal per a: Obra Nova, habitatge unifamiliar, edificis emblemàtics i edifici de publica concurrència.

Si encara té preguntes, no dubti a consultar-nos. Els nostres representants d’atenció al client estan disponibles per a ajudar-lo tots els dies de l’any.

Obres realitzades

CONTACTI AMB NOSALTRES

El nostre equip comercial amb més de 50 anys d’experiència, li brindarà la millor experiència de compra durant tot el procés. Conversi amb nosaltres, satisfacció garantida.