Introducció

Muntalliteres d’Ascensors Sales: la més avançada tecnologia aplicada al sector sanitari

Està buscant seguretat, precisió, funcionalitat i comoditat? Aquí trobarà totes aquestes característiques i molt més.

Els nostres muntallits i muntalliteres estan especialment dissenyats per a oferir la major capacitat de resposta en un sector tan delicat com ho és el de la salut. Aquests equips compten amb cabines més àmplies i funcionen mitjançant un sistema hidràulic o elèctric, segons la quantitat de pisos, la capacitat de càrrega o les necessitats específiques de la clínica, l’hospital o la residència en particular.

mont-1
mont-2
mont-4

Oferim elevadors que s’adaptaran perfectament a les seves instal·lacions, i vostè podrà triar models en funció de diversos factors, com l’ús que es farà de l’aparell o l’espai disponible. Comptem amb una àmplia varietat d’acabats i decoracions, així com d’accessoris i complements, entre els quals triar per muntar l’ascensor muntalliteres segons les seves preferències.

A més, els nostres muntalliteres presenten les següents característiques:

 • Sistema elèctric (fins a 1,6 m/s) o hidràulic (fins a 1 m/s).
 • Velocitat fins a 1,6 m / s (sistema elèctric) o fins a 1 m/s (sistema hidràulic).
 • Instal·lació amb o sense cambra de màquines.
 • Sistema elèctric: Màquina amb o sense reductor (gearless, síncrona d’imants permanents).
 • Tracció directa (1:1) o indirecta (2:1).
 • Càrrega màxima: 26 persones / 2000 kg.
 • Recorregut màxim: 45 m.

Informació tècnica

CONDICIONS QUE HAN DE REUNIR ELS ACCESSOS A L’ARMARI DE MANIOBRA

 • Els armaris de maniobra es col•locaran, sempre que sigui possible, a l’última planta, al costat de la porta d’accés, (podent-se ficar en algun cas excepcional a qualsevol lloc que no estigui gaire allunyat però amb comunicació amb el buc).
 • Els accessos a l’armari han de poder ser il•luminats mitjançant dispositius elèctrics instal•lats permanentment.
 • Els accessos a l’armari han de tenir com a mínim una altura de 2 m i una amplada de 0,7 m.
 • Per accedir a l’armari no es podrà passar per cap local privat.
 • Les portes de l’armari seran metàl•liques.

CONDICIONS QUE HA DE REUNIR L’ARMARI DE MANIOBRA

 • Davant de l’armari ha haver-hi una distància horitzontal, lliure d’obstacles, de 70 x 70 cm.
 • L’armari de maniobra ha d’estar suficientment il•luminat (200 lux mínim).
 • L’armari acostuma a estar dividit en 3 parts, una de potència, una de maniobra i una altra de socors.
 • El circuit de força, el d’enllumenat de cabina i el d’enllumenat de buc seran independents entre si.
 • A l’armari de maniobra s’instal•laran els següents elements (com a mínim):
 • Magnetotèrmic i diferencial de força.
 • Magnetotèrmic i diferencial per a llum de cabina.
 • Diferencial i dos magnetotèrmics per a llum de buc i llum d’armari i endoll.
 • Interruptor commutat per a llum de buc i una presa de corrent.
 • S’haurà de portar fins a l’armari una línia de telèfon amb la seva roseta.

CONDICIONS QUE HA DE REUNIR EL BUC DE L’ASCENSOR

 • El buc no pot ser utilitzat per cap instal•lació aliena a l’ús del mateix.
 • Les parets, sostre i terra del buc estaran construïts amb materials incombustibles i duradors.
 • La distància entre el terra acabat de l’última planta i el sostre del buc serà de 3,6 m com a mínim, essent aconsellable deixar més de 3,8 m.
 • La ventilació del buc ha de donar a l’exterior amb una superfície mínima de l’1 % de la superfície del buc.
 • La profunditat del fossat estarà compresa entre 1,2 i 1,3 m, amb solera de formigó i impermeabilitzat.
 • Sobre les portes de replà de l’ascensor es col•locarà un llum que garanteixi 50 lux a nivell de terra.
 • A la planta per on s’hagi d’entrar el material al buc s’haurà de deixar tot l’ample del buc obert i una altura mínima de 3 m.
 • Un cop col•locades les portes de replà s’haurà d’enllaçar la part superior d’una amb l’estrep de la superior, formant a tot l’ample de la porta una superfície llisa.
 • Per damunt de l’última parada, el client haurà de col•locar les biguetes necessàries per al suport de la bancada de la màquina i les que serveixen d’ajuda al muntatge. Es col•locaran on ho indiqui l’ascensorista, recolzades sobre forjats o maons massissats perquè suportin 3000 kg de càrrega.
 Ample cabinaFons CabinaAmple BucFons BucPas Lliure
13 pers./1000 kg1100210016002500900
17 pers./1275 kg12002300175027001000
 Ample cabinaFons CabinaAmple BucFons BucPas Lliure
13 pers./1000 kg1100210018502500900
17 pers./1275 kg12002300205027001000

No dubti en consultar-nos per models o mesures especials. Tots els nostres productes estan fabricats d’acord amb les més estrictes normes de seguretat europees.

Sol·liciti pressupost

Seccions

Aplicacions

 • Hospitals
 • Clíniques
 • Edificis sanitaris
 • Residències

Fotos de Producto