El muntacàrregues està instal·lat a Premià de Mar, a la esglesia de Ntra. Sra. De Lourdes, en el centre de distribució de Càrites mes gran del Maresme. El muntatge es va acabar a Gener 2016. Es fa servir per a baixar els palets que arriben un o dos cops al mes fins al magatzem.

La peculiaritat d’aquest muntacàrregues és que porta adaptada una plataforma en giratòria a terra de la cabina per maniobrar amb els palets.

Nosaltres el vam a dissenyar i vam fer la integració.