Hem finalitzat la instal·lació d’un ascensor de baixa velocitat en una comunitat de veïns a Barbastre. La distribució de les zones comunes de l’edifici oferien poques possibilitats per al muntatge d’un ascensor. D’aquí, que els veïns es van inclinar per Domos, l’ascensor que encaixa!

Les dimensions de la caixa d’escala eren aproximadament de 2,40 m. Després de tallar escales i forjats, s’ha deixat l’espai mínim permès per als trams d’escales i els replans de planta a 0,80 m. El que ens permetia treballar amb un buit de 0,80 x 1,05 m.

L’espai restant és el que s’ha emprat per a oferir la solució d’accessibilitat a la comunitat; muntant sobre aquest buit l’equip d’elevació consistent en una estructura autoportant metàl·lica, sense soldadures, i una cabina panoràmica de 0,92 x 0,75m.

Per a aconseguir el major aprofitament de cabina, no s’ha instal·lat contrapès o pistó en espai interior, sinó que el motor s’ha allotjat sobre el fals sostre a manera de cambra de màquines, accedint a ell a través d’una trapa.