Es tracta d’un ascensor de baixa velocitat instal·lat en un habitatge particular. La instal·lació s’ha realitzat aprofitant al màxim el buit de l’escala. L’estructura, d’aparença minimalista, és panoràmica, d’acer, folrada en inox setinat.
No s’han utilitzat suports horitzontals per a poder proporcionar una imatge sense obstacles, més neta. D’aquesta manera s’aconsegueix formar una cortina de vidre per les quatre cares.La cabina, DOMOS PANORÀMIC, aprofita tot l’espai que li proporciona el tancament atès que el motor la desplaça des de dalt.

Les portes estan d’acord amb la resta de l’equip. Són portes inox amb acabat complet de la fulla en vidre.En resum, màxim aprofitament de l’espai i extraordinària estètica.