Es tracta d’un ascensor de baixa velocitat instal·lat en un dels edificis de l’empresa Agrocat de Manresa. La instal·lació s’ha realitzat aprofitant al màxim el lateral de l’escala. L’estructura, d’aparença minimalista, és panoràmica, d’acer, folrada en inox setinat.

La cabina DOMOS PANORÀMIC, aprofita tot l’espai que li proporciona el tancament atès que el motor la desplaça des de dalt.Les portes estan d’acord amb la resta de l’equip. Són portes inox amb acabat complet de la fulla en vidre.

En resum, màxim aprofitament de l’espai i extraordinària estètica.