L’ascensor, el transport més segur, ara ho és encara més

A partir de l’1 de Setembre de 2017, cada ascensor que s’instal·li haurà de complir amb les noves exigències de seguretat imposades per la Unió Europea. Encara que, segons les estadístiques, l’elevador és el mitjà de transport més segur, una nova directiva europea vol reduir el risc al màxim, al mateix temps que actualitzar, adaptar i harmonitzar les normes existents.

Si el teu hotel no està adaptat, estàs perdent a moltíssims clients

Una dada per a la reflexió: 6 de cada 10 persones descarten destinacions de vacances que li resultaven d’interès, però les dificultats del qual d’accessibilitat (transport, vies públiques, hotels…) li impedien visitar-los amb normalitat. I un altre no menys important: un 25% de les persones amb mobilitat reduïda inverteix més de 4.000 euros anuals en viatges, percentatge que…