S’ha instal·lat la plataforma pujaescales STRATOS a Lleida. Com podrà observar la plataforma té un pendent corba i permet que totes les persones, fins i tot les de mobilitat reduïda, puguin accedir a l’edificio.

La plataforma aquesta preparada per a interior o exterior i té la particularitat s’amaga dins de la comunitat de veïns con una trava con la porta d’entrada per a per a evitar possibles vandalismes.