Instal·lació de Doms Panoràmic a Cardona

Es tracta d’un ascensor de baixa velocitat instal·lat en una casa unifamiliar de Cardona. La instal·lació s’ha realitzat aprofitant al màxim l’ull de l’escala, unint el pàrquing amb la terrassa. L’estructura, d’aparença minimalista, és panoràmica, d’acer, folrada en inox gris opac. La cabina DOMOS PANORÀMIC, aprofita tot l’espai que li proporciona el tancament atès que el motor la desplaça des…